Alžběta Krausová

Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M., je vědecká pracovnice na Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, vedoucí projektu Centra pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo), členka expertní skupiny Nové technologie a odpovědnost při Evropské komisi, členka sítě expertů OECD s názvem ONE AI, předsedkyně AI Observatory & Forum – Expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, předsedkyně mezinárodní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics) a externí lektorka na Fakultě informačních technologií ČVUT a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s organickým životem.

Od roku 2017 se podílí na přípravách budoucí regulace umělé inteligence na mezinárodní a národní úrovni. Je hlavní autorkou českých návrhů mezinárodní regulace umělé inteligence předložených UNCITRAL a UNIDROIT (2017), spoluautorka evropské zprávy Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies (2019) a spoluautorka non-paperu České republiky s názvem Regulatory Framework for Artificial Intelligence in the European Union (2020). Je hlavní autorkou zprávy Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR v rámci analýzy s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice (2018) pro Úřad vlády České republiky a spoluautorka Národní strategie umělé inteligence v České republice (2019).

Na Ústavu státu a práva AV ČR je v současné době hlavní řešitelkou projektu TA ČR Umělá inteligence, média a právo a členkou řešitelských týmů projektů TA ČR Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel a Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie.


Vybrané publikace

 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2020): Evropská unie a její přístup k umělé inteligenci. In: ŠTĚDROŇ. Bohumír a kol. Právo a umělá inteligence. Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta (2020): Právo a umělá inteligence - nová výzva právní regulaci nebo science fiction? In: ŠTĚDROŇ. Bohumír a kol. Právo a umělá inteligence. Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta, MATEJKA, Ján (2020): Autonomous Vehicles and In-vehicle Data in the Context of Motor Insurance. The Lawyer Quarterly, Vol. 10, No. 2, p. 154-170.
 • MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER, Vojen et al. (2020): Biometric Data and Its Specific Legal Protection. Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences.
 • Expert Group on Liability and New Technologies – New Technologies Formation (2019): Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies. European Union. Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2019): Law and the Use of Living Biological Tissues for Research and Experimental Purposes. The Lawyer Quarterly, Vol. 9, No. 4, p. 381-385.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2019): EU Competition Law and Artificial Intelligence: Reflection on Antitrust and Consumer Protection Issues. The Lawyer Quarterly, Vol. 9, No. 1, p. 79-84.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta a kol. (2018): Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. In: Úřad vlády České republiky [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2018): Online Behavior Recognition: Can We Consider It Biometric Data under GDPR? Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 12, No. 2, p. 161-178.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta, HAZAN, Hananel, MATEJKA, Ján (2018): Biometric Data Vulnerabilities: Privacy Implications. The Lawyer Quarterly, Vol. 8, No. 3, p. 295-306.
 • MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER, Vojen (2018): Biometrické údaje a jejich právní režim. Revue pro právo a technologie, roč. 9, č. 17, s. 91-129.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2018): Zásada autonomie vůle v ochraně soukromí: Možnosti a limity v rozhodování o vlastních biometrických údajích. Právní rozhledy, roč. 26, č. 6, s. 191-197.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2017): Monitorování chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů. In: KYNCL, Libor, SCHLOSSBERGER, Otakar (eds.). Poznej svého klienta 2016 – sborník ze čtvrtého ročníku mezinárodního vědeckého symposia. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.p., s. 118-137.
 • MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta (2017): Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu. Právník, roč. 156, č. 9, s. 751-769.
 • KRAUSOVÁ, Alžběta (2017): Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní rozhledy, roč. 25, č. 20, s. 700-704.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.