Jakub Gregor

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D., je absolventem Přírodovědecké fakulty MU v oborech blízkých životnímu prostředí a toxikologii. Po několikaletém výzkumu fluorescence řas a sinic na Botanickém ústavu AV ČR se dostal na Institut biostatistiky a analýz LF MU a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, kde působí dodnes v rozličných rolích odborného redaktora, jazykového korektora, překladatele, fotografa, organizátora, redaktora webových stránek či projektového manažera. Ke svému původnímu oboru se dostal nejblíže během spolupráce na vývoji systému pro sběr a hodnocení dat o výskytu toxických látek v prostředí GMP Data Warehouse, který MU vytvořila pro Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Je spoluautorem řady článků o zdraví a medicíně, a to jak pro širokou veřejnost, tak i těch v odborných lékařských časopisech.

Kontakt: gregor@iba.muni.cz


Vybrané publikace:

  • Komenda M, Černý V, Šnajdárek P, Karolyi M, Hejný M, Panoška P, Jarkovský J, Gregor J, Bulhart V, Šnajdrová L, Májek O, Vymazal T, Blatný J, Dušek L. Control Centre for Intensive Care as a Tool for Effective Coordination, Real-Time Monitoring, and Strategic Planning During the COVID-19 Pandemic. J Med Internet Res. 2022;24(2):e33149.
  • MÁJEK Ondřej, GREGOR Jakub, MOGULKOĆ Nesrin, et al .Survival and lung function decline in patients with definite, probable and possible idiopathic pulmonary fibrosis treated with pirfenidone. PLoS One. 2022; 17(9): e0273854.
  • GREGOR, Jakub, Jana BORŮVKOVÁ, Richard HŮLEK, Jiří KALINA, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jana KLÁNOVÁ. GMP data warehouse – A supporting tool of effectiveness evaluation of the Stockholm convention on persistent organic pollutants. In Jiří Hřebíček, Ralf Denzer, Gerald Schimak, Tomáš Pitner. Environmental Software Systems. Computer Science for Environmental Protection. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 184-195.
  • DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA, Jan MUŽÍK a Jakub GREGOR. Architecture and Implementation of Information Strategy Serving Population-based Cancer Screening Programmes in the Czech Republic: Lessons Learned from the Management of Multiple Data Sources. International Journal on Biomedicine and Healthcare, 2015, roč. 3, č. 2, s. 7-11.
  • GREGOR, Jakub, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S124"-"2S127". ISSN 0862-495X.
  • SCHWARZ, Daniel, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Jakub GREGOR, Richard HŮLEK, Olga SMÉKALOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Ladislav DUŠEK. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research, 2013, roč. 15, č. 7, s. 298-311.
  • POPRACH, Alexandr, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Petr BRABEC, Marek SVOBODA, Ladislav DUŠEK a Jakub GREGOR. Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology, 2012, roč. 29, č. 5, s. 3314-3320.
  • BRABEC, Petr, Jozef ŠUFLIARSKY, Zdeněk LINKE, Lukáš PLANK, Marcela MRHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Daniel KLIMEŠ a Jakub GREGOR. A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma, 2009, roč. 56, č. 5, s. 459-464.
  • BRABEC, Petr, Petr VONDRÁČEK, Daniel KLIMEŠ, Sarah BAUMEISTER, Hans LOCHMULLER, Tomáš PAVLÍK a Jakub GREGOR. Characterization of the DMD/BMD patient population in Czech Republic and Slovakia using an innovative registry approach. Neuromuscular Disorders, 2009, roč. 19, č. 4, s. 250-254.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.