Ladislav Dušek

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a ředitelem Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Od roku 2014 rovněž působí jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika.

Je členem výborů dvou národních odborných společností ČLS JEP (Česká onkologická společnost a Společnost pro gastrointestinální onkologii); v rámci České onkologické společnosti je i vedoucím Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky. Jako řešitel či spoluřešitel byl zapojen do desítek národních i mezinárodních projektů, včetně společných akcí EU (CanCon a iPAAC), byl voleným členem mezinárodní Vědecké rady EU sítě TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research a v současné době je členem několika odborných komisí Ministerstva zdravotnictví ČR a vědeckých rad akademických institucí. Vedl analytickou a IT část vývoje systému pro sběr a hodnocení dat o výskytu toxických látek v prostředí, zejména perzistentních organických polutantů, GMP Data Warehouse pro Program OSN pro životní prostředí (UNEP).

Jeho publikační činnost zahrnuje především spoluautorství více než 300 článků v impaktovaných časopisech, které dosáhly v rámci databáze Web of Science již téměř 5 000 citací. Ladislav Dušek je dále spoluautorem 8 odborných monografií, 4 certifikovaných národních metodik a 20 autorizovaných internetových portálů s ISSN a s autorizovaným softwarem. Jeho práce byly několikrát oceněny na úrovni odborných časopisů (Klinická onkologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie), projekt Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS získal v roce 2011 čestné uznání ministra zdravotnictví. Je spoluzakladatelem evropské odborné konference European Colorectal Cancer Days a v minulosti byl předsedou Koordinační rady sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET.

Kontakt: dusek@iba.muni.cz


Vybrané publikace:

 • Komenda M., Bulhart V., Karolyi M., et al. Complex reporting of coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the Czech Republic: use of interactive web-based application in practice. Journal of Medical Internet Research. 2020, 22(5), e19367.
 • Komenda M., Karolyi M., Bulhart V., Žofka J., Brauner T., Hak J., Jarkovský J., Mužík J., Blaha M., Kubát J., Klimeš D., Langhammer P., Daňková Š., Májek O., Bartůňková M., Dušek L. COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Onemocnění aktuálně [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020 [cit. 07.12.2020]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. ISSN 2694-9423.
 • Cibula, D., Dušek, L., Jarkovský, J., Dundr, P., Querleu, D., van der Zee, A., Kucukmetin, A., Kocian, R. A prospective multicenter trial on sentinel lymph node biopsy in patients with early-stage cervical cancer (SENTIX).  International Journal of Gynecological Cancer 2019; 29(1): 212-215.
 • Májek O, Dušková J, Dvořák V, Beková A, Klimeš D, Blaha M, Anttila A, Dušek L. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.
 • Komenda, M., Schwarz, D., Švancara, J., Vaitsis, Ch., Zary, N., Dušek, L. Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine 2015; 63: 74-82.
 • Komenda, M., Víta, M., Vaitsis, Ch., Schwarz, D., Pokorná, A., Zary, N., Dušek, L. Curriculum mapping with academic analytics in medical and healthcare education. PLoS One 2015; 10(12): e0143748.
 • Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Vyzula, R., Petera, J., Ryška, M., Ryška, A., Cibula, D., Babjuk, M., Abrahamová, J., Vorlíček, J., Mužík, J., Dušek, L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiology, 2014, 38, 1, 28-34.
 • Pavlík, T., Janoušová, E., Mayer, J., Indrák, K., Jarošová, M., Klamová, H., Žáčková, D., Voglová, J., Faber, E., Karas, M., Poláková Machová, K., Ráčil, Z., Demečková, E., Demitrovičová, L., Tóthová, E., Chudej, J., Markuljak, I., Cmunt, E., Kozák, T., Mužík, J., Dušek, L. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology, 2013, 88, 9, 790-797.
 • Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research, 2013, 15, 7, 298-311.
 • Vaňásek, J., Odrážka, K., Doležel, M., Kolářová, I., Jarkovský, J., Pavlík, T., Hlávka, A., Dušek, L. Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 2013, 86, 4, 769-776.
 • Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health, 11, 288, article no. 288. 2011.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.