RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., vystudoval matematickou biologii a onkologii na Masarykově univerzitě. Výuce a výzkumu ve vztahu k epidemiologii, screeningu a časné diagnostice se věnuje v Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zároveň je vedoucím Oddělení mezinárodních vztahů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a vědeckým vedoucím jeho Národního screeningového centra, ve kterém se zabývá monitoringem a evaluací screeningových programů a zaváděním nových programů časného záchytu do praxe. Dr. Májek je spoluautorem více než 40 mezinárodních recenzovaných článků, v době pandemie covid-19 se zapojil i do datové analýzy a epidemiologického modelování vývoje epidemie v ČR.

Kontakt: majek@iba.muni.cz


Vybrané publikace:

  • Májek O, Gregor J, Mogulkoć N, Lewandowska K, Šterclová M, Müller V, Hájková M, Kramer MR, Tekavec-Trkanjec J, Jovanović D, Studnicka M, Stoeva N, Kirchgässler KU, Littnerová S, Dušek L, Koziar Vašáková M.Survival and lung function decline in patients with definite, probable and possible idiopathic pulmonary fibrosis treated with pirfenidone. PLoS One. 2022; 17(9): e0273854.
  • Komenda M, Černý V, Šnajdárek P, Karolyi M, Hejný M, Panoška P, Jarkovský J, Gregor J, Bulhart V, Šnajdrová L, Májek O, Vymazal T, Blatný J, Dušek L. Control Centre for Intensive Care as a Tool for Effective Coordination, Real-Time Monitoring, and Strategic Planning During the COVID-19 Pandemic. J Med Internet Res. 2022;24(2):e33149.
  • Berec L, Šmíd M, Přibylová L, Májek O, Pavlík T, Jarkovský J, Zajíček M, Weiner J, Barusová T, Trnka J. Protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in Czechia. PLoS One. 2022; 17(7): e0270801.
  • Májek O, Anttila A, Arbyn M, van Veen EB, Engesæter B, Lönnberg S. The legal framework for European cervical cancer screening programmes. Eur J Public Health. 2019; 29(2): 345-350.
  • Májek O, Dušková J, Dvořák V, Beková A, Klimeš D, Blaha M, Anttila A, Dušek L. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239.
  • Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Burešová, L., Klimeš, D., Brabec, P., Kožený, P., Dušek, L. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health, 11, 288, article no. 288. 2011.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.