Clickbait

Pojem clickbait vznikl složením anglických slov click (kliknutí) a bait (návnada) a odkazuje na specifickou formu titulků v síťových digitálních médiích, jejichž primárním cílem je maximalizovat počet kliknutí. K tomuto účelu se využívají různé techniky, jako je např. A/B testování. Jednou z nejúčinnějších taktik „návnad na klikání“ je záměrná dvojznačnost či neurčitost titulku, která svádí příjemce k přečtení článku či zhlédnutí videa, když využívá jejich zvědavosti; dále lživost a manipulativnost, kdy se v titulku vyskytují informace, o nichž vlastní text či video nepojednávají.

V odborné literatuře nenajdeme jednotnou, stručnou definici clickbaitu. Bylo však popsáno a zkoumáno mnoho technik, na nichž clickbait staví, proto jej můžeme považovat za zastřešující termín, který se používá k popisu různých technik, jejichž společným cílem je přilákat pozornost a zvědavost, aby čtenář na titulek kliknul. S clickbaitem jsou spojovány negativita, apelativnost, spektakulárnost, zjednodušení, provokativnost či manipulativnost [1].

Někteří autoři považují v užším vymezení pojem clickbait kvůli jeho lživosti a manipulativnost za jednu z forem dezinformací, začasté motivovanou ekonomicky [2]. Nejnovější vědecké studie naznačují, že vliv clickbaitových titulků na důvěryhodnost obsahu je z pohledu jejich příjemců spíše negativní. Média, jež získají pověst clickbaitových organizací, mohou být následně hodnocena jako méně důvěryhodná [3,4].


Zdroje:

  1. Kuiken, J. et al. (2017): Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment. Digital Journalism; 5:(10): 1300 -1314.
  2. Naeem, B., Khan, A., Beg, M.O. et al. (2020): A deep learning framework for clickbait detection on social area network using natural language cues. Journal of Computational Social Science 3, 231–243.
  3. Molyneux, L. & Coddington, M. (2020): Aggregation, Clickbait and Their Effect on Perceptions of Journalistic Credibility and Quality. Journalism Practice, 14:(4): 429-446. 
  4. Muddiman, A. & Scacco, J. (2019): Clickbait Content May not be Click-Worthy. Center for Media Engagement.

 

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.