COVID pas

Termín „COVID pas“ je hovorové označení pro digitální certifikát EU COVID vydávaný na základě evropského nařízení 2021/953. Jde o interoperabilní certifikát, který obsahuje jednu z následujících informací: a) informaci o očkování (certifikát o očkování), b) informaci o výsledku PCR nebo rychlého antigenního testu provedeného zdravotnickým nebo kvalifikovaným pracovníkem (certifikát o testu), nebo c) informaci o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (certifikát o zotavení). Certifikát neslouží jako cestovní doklad, ale slouží pro usnadnění výkonu práva na volný pohyb během pandemie na území členských států EU. Jeho vydáním není dotčena platnost jiných potvrzení, která jsou vydávána pro jiné, např. lékařské účely.

Certifikáty se vydávají samostatně pro každé očkování, každý výsledek testu nebo každé zotavení. Nařízení stanoví, že se certifikáty vydávají bezplatně. V případě opakované ztráty certifikátu však mohou být za vydání účtovány přiměřené poplatky.

Co se týče formy certifikátu, tak může mít buď digitální nebo tištěnou podobu a potenciální držitelé si mohou jeho podobu zvolit. Kromě strojově čitelného obsahu musí být informace na certifikátu poskytnuty rovněž ve formě čitelné pro člověka a musí být poskytnuty v úředním jazyce vydávajícího státu a v angličtině.

Co se týče obsahu certifikátu, tak každý certifikát musí obsahovat předepsané náležitosti. Všechny typy certifikátů musí obsahovat dva následující prvky: a) interoperabilní čárový kód umožňující ověření jejich pravosti, platnosti a integrity, a b) následující text: „Tento certifikát není cestovním dokladem. Vědecké důkazy týkající se očkování, testování a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 se neustále vyvíjejí, a to i s ohledem na nové varianty virů vzbuzující obavy. Před cestou se prosím informujte o opatřeních v oblasti veřejného zdraví a souvisejících omezeních, která platí v cíli cesty.“

Každý typ certifikátu pak obsahuje specifické údaje a jsou pro něj stanovena zvláštní pravidla. Certifikát o očkování obsahuje následující údaje: totožnost držitele, informace o podané očkovací látce proti onemocnění COVID-19 a počtu dávek podaných držiteli a metadata certifikátu, jako je vydavatel certifikátu nebo jedinečný identifikátor certifikátu (čl. 5 nařízení 2021/953). Certifikát o testu obsahuje následující údaje: totožnost držitele, informace o testu NAAT nebo rychlém testu na antigen, který držitel podstoupil a metadata certifikátu, jako je vydavatel certifikátu nebo jedinečný identifikátor certifikátu (čl. 6 nařízení 2021/953). Certifikát o zotavení obsahuje následující údaje: totožnost držitele, informace o prodělané infekci SARS-CoV-2 držitelem po pozitivním výsledku testu a metadata certifikátu, jako je vydavatel certifikátu nebo jedinečný identifikátor certifikátu (čl. 7 nařízení 2021/953).

Certifikáty se vydávají v tzv. rámci pro důvěryhodnost, který zajišťuje interoperabilitu s národními technologickými systémy a umožňuje odhalovat padělané certifikáty. Ten je založen na infrastruktuře veřejných klíčů. Detaily a technická specifikace rámce pro důvěryhodnost byly na základě čl. 9 nařízení 2021/953 stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise 2021/1073, které bylo následně změněno prováděcím rozhodnutím 2021/2014.

V souvislosti s nařízením 2021/953 vydala Komise rovněž řadu prováděcích nařízení, kterými se stanoví rovnocennost certifikátů mezi certifikáty vydanými členskými státy EU a vybranými třetími zeměmi. Zároveň Komise vydala nařízení, podle nějž se pravidla stanovená v nařízení 2021/953 vztahují na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na území členských států EU oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem EU cestovat do jiných členských států.


Zdroje:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
  3. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1073 ze dne 28. června 2021, kterým se stanoví technické specifikace a pravidla k provedení rámce pro důvěryhodnost pro digitální certifikát EU COVID stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)
  4. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2014 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/1073, kterým se stanoví technické specifikace a pravidla k provedení rámce pro důvěryhodnost pro digitální certifikát EU COVID stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.