Dispečink intenzivní péče (DIP)

V reakci na epidemii onemocnění COVID-19 v březnu 2020 byl ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vybudován informační systém pro monitorování kapacit intenzivní péče.

Systém umožňuje sdílení velmi omezeného rozsahu dat mezi lékaři, koordinátory intenzivní péče a zdravotnickými záchrannými službami. Nemocnice do něj zadávají informace o obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních a také údaje o počtu volných přístrojů pro intenzivní péči o pacienta, zejména pak o pacienta s nemocí COVID-19. Děje se tak v reálném čase, je to tedy systém velmi proměnlivý, v čase se měnící i v hodinách, protože vždy zachycuje aktuální situaci. Vytvořením tohoto systému tak byla usnadněna domluva a koordinace všech složek záchranného systému a zejména řízení v rukách krajských koordinátorů intenzivní péče.

DIP je plně funkční od dubna 2020 a byl vybudován jako manažerský nástroj pro nouzové řízení kapacit intenzivní péče. O přístupech a zveřejňování dat rozhoduje výhradně MZ ČR jako správce systému. Přístupy jsou poskytovány právnické osobě, tedy například nemocnici jakožto poskytovateli. Následné využívání dat a distribuce přístupových práv je na vedení daného subjektu.


Zdroje:

  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. COVID‑19: Kapacity lůžkové péče.
  2. Národní zdravotnický informační portál. COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR.

Princip, použití a limitace antigenního testu na SARS-CoV-2

Obrázek 1. Schéma komunikace v rámci dispečinku intezivní péče. Zdroj: [2]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.