Epidemie, pandemie

Epidemie je situace, kdy dochází k náhlému vzrůstu výskytu určitého onemocnění (obvykle infekčního) v populaci během relativně krátkého časového úseku. Pro každé onemocnění je hranice pro vyhlášení epidemie definována jinak v závislosti na jeho nebezpečnosti a rychlosti šíření. Typickým příkladem je epidemie chřipky; objevuje se v zimních měsících a hranicí pro vyhlášení stavu epidemie je v ČR přibližně 1500–1800 nových případů na 100 000 obyvatel. Může se však jednat i o lokální nákazu v počtu několika desítek případů, kdy je zdrojem např. konzumace kontaminované potraviny (např. salmonelóza z kuřecího masa či vajec).  Ze světa však známe i mnohé epidemie jiných infekčních onemocnění, např. ebola v afrických zemích, spalničky v USA a Kanadě, příušnice ve Spojeném království a USA, SARS v asijských zemích apod. [1].

Pandemie je v zásadě stejný jev jako epidemie, pouze není omezen místem a šíří se tedy v rámci kontinentu nebo po celé zeměkouli. Nejnovějším případem je onemocnění COVID-19, které se z Číny během prvních měsíců roku 2020 rozšířilo na všechny kontinenty. Světová zdravotnická organizace vyhlásila šíření nového typu koronaviru za pandemii dne 11. března 2020.

Příklad 1:
Epidemie salmonelózy, která měla původ v jediném zdroji – vejcích z Polska, byla zaznamenána v průběhu let 2016 a 2017 celkem v 16 evropských zemích. Jednalo se o celkem více než 900 případů, přičemž nejvyšší počet byl hlášen ze Spojeného království (přes 160 případů) [2].

Příklad 2:
Nízká či klesající proočkovanost populace je důvodem epidemií spalniček v různých zemích světa v roce 2019. Mezi nejvíce zasažené státy patřily Madagaskar (213 291 případů, 7908,56 na 1 mil. obyvatel) a Ukrajina (57 440 případů, 1311,56 na 1 mil. obyvatel) [3].


Zdroje:

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition. An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. Lesson 1: Introduction to Epidemiology, Section 11: Epidemic Disease Occurrence.
  2. Informační centrum bezpečnosti potravin. Epidemie nákaz bakterií Salmonella enteritidis spojená s polskými vejci.
  3. World Health Organization. New measles surveillance data from WHO.

Video: Co je epidemie?

Video: Co je pandemie?

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.