Etické kodexy (popř. profesní kodexy)

Etické (popř. profesní) kodexy jsou v oblasti mediální komunikace (např. žurnalistiky, marketingu či reklamy atd.) jednou z forem samoregulace, jež může přispívat ke snížení míry infodemie, popř. k její eliminaci. Etické kodexy jsou souhrnem principů a pravidel odpovědného chování, jež by měly být závazné pro každého příslušníka dané profese. Kodifikace vychází ze sociálních konfliktů, jimž je daná profese vystavena, i těch, které se odehrávají mezi jejími členy. Ač se profesní kodexy snaží obsáhnout komplexní samoregulaci daných profesí, obsahují často jen základní principy dobré praxe a přijatelného chování příslušníků profese [1].

V případě novinářských kodexů jsou etické otázky referování o pandemiích, epidemiích a medicínské problematice kodifikovány jen okrajově. Kupříkladu kodex Německé tiskové rady (Deutscher Presserat), samoregulačního orgánu založeného novinářskými a vydavatelskými svazy v roce 1956, uvádí, že by se zprávy o tématech z oblasti medicíny měly „vyvarovat nepřiměřeně senzačnímu podání, které u čtenářů vyvolává bezdůvodné obavy nebo očekávání“. „Výsledky výzkumů, jež jsou v počáteční fázi, by neměly být vydávány za konečné nebo jim podobné,“ dodává dokument Německé tiskové rady [2].

Australská tisková rada doporučuje konzervativní a pečlivý přístup při referování o medicíně a zdravotnictví, který spočívá v eliminaci rizik morální paniky a mediální hysterie (např. potlačování válečných metafor a rétoriky kvantifikace, prevence nevhodného používání lékařských termínů bez náležitých souvislostí, střídmé používání formulací se silným emocionálním nábojem aj.), a nezbytný prostor pro kontext (např. analýza novosti léčby, komparace nového přístupu s již existující praxí, realistické vyhodnocení rizik a přínosů, srozumitelnost a nebulvární podání) [3].

Tuzemské samoregulační normy [např. Etický kodex Syndikátu novinářů ČR) etické aspekty spojené s referováním o zdravotních krizích a medicíně podrobněji neupravují.


Zdroje:

  1. Václav Moravec. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2021.
  2. Presse kodex: Ethische Standards für den Journalismus. Deutscher Presserat, 2020.
  3. Guideline: Health and medical matters. Australian Press Council, 2011.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.