Gramotnost zdravotní

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdravotní gramotnost jako soubor kognitivních a sociálních schopností, jenž určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví. Stručně řečeno, zdravotně gramotný člověk je schopen se o svém zdraví kvalifikovaně rozhodovat.

Zdravotní gramotnost je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících jak úroveň a rozložení zdravotního stavu obyvatel, tak i účelnost, hospodárnost a kvalitu péče o zdraví a výsledky i dopad činnosti zdravotnictví. Jinými slovy, zdravotní gramotnost je jednak vlastností jednotlivců a jednak schopností systému péče o zdraví jednat vstřícně vůči všem občanům, především pak pacientům. Snížená zdravotní gramotnost populace souvisí s častějšími návštěvami u lékaře, zhoršeným pocitem zdraví, nižší úrovní pohybových aktivit či vyšším BMI (body mass index).

Dostupné údaje dokládají, že zdravotní gramotnost v České republice je nízká. Svědčí o tom jak charakteristiky životního stylu, úroveň i rozložení zdravotního stavu obyvatel, tak i studie z roku 2015 dokumentující nižší zdravotní gramotnost obyvatel ČR. Podle ní Česká republika zaostávala za průměrem zemí EU, a především za nejlepšími zkoumanými zeměmi, tj. Holandskem a Irskem, a naopak se přiblížila k nejhorší zemi v evropském výběru, tj. k Bulharsku (viz graf). Podle odhadů tuzemského ministerstva zdravotnictví vede nízká mediální gramotnost v ČR k ročním ztrátám ve výši 12 miliard Kč.

Zdravotní gramotnost je ovlivnitelnou determinantou zdraví, a proto existují metody, jimiž je možné ji posilovat. Jednou z nich je zlepšení kvality a dostupnosti informací o zdraví a zdravotních determinantách ze strany orgánů veřejného zdraví (např. ministerstva zdravotnictví, zdravotnických zařízení apod.), dalšími pak celoživotní vzdělávání novinářů v této oblasti a poukazování na příklady dobré praxe oproti selháním zpravodajských médií.    


Zdroje:

  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdravía prevence nemocí. Akční plán č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnostina období 2015–2020.
  2. Sørensen et al.Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health 2015;25(6):1053–1058.

Obrázek 1. Celková zdravotní gramotnost ve vybraných evropských zemích. Zdroj: [1,2]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.