Incidence (počet nových případů)

Incidence je počet nových pacientů s určitým onemocněním ve sledované populaci za definované časové období. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává tzv. relativní incidence, tedy počet nových případů za časové období na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel). Relativní incidence je tak obvykle mnohem relevantnější údaj při porovnání různě velkých populací, jako jsou okresy, kraje, státy.

Příklad 1:
Dne 1. září 2020 bylo v Praze diagnostikováno 125 nových případů onemocnění COVID-19 [1]. Při počtu obyvatel 1 325 280 [2] byla tedy relativní incidence onemocnění v tento den 9,43 případů na 100 000 obyvatel.

Příklad 2:
V roce 2015 byl v ČR diagnostikováno 553 osob se zhoubným nádorem hrtanu [3]. Při počtu obyvatel 10 542 942 [2] byla tedy relativní incidence onemocnění v tomto roce 5,25 případů na 100 000 obyvatel.

U řady nemocí se incidence liší v různých věkových kategoriích – například kardiovaskulární či onkologická onemocnění se častěji vyskytují u starších osob. V případě, kdy sledovaná populace představuje osoby v určitém věkovém intervalu, hovoříme o tzv. věkově specifické incidenci, která je definována obdobně, ovšem pro vymezenou věkovou skupinu.

Při srovnání různých populací, například států, je z výše uvedených důvodů třeba zohlednit různou věkovou strukturu obyvatelstva. K tomu slouží tzv. standardizace incidence na teoretické věkové rozložení obyvatel Evropy (evropský věkový standard) nebo světa (světový věkový standard).

Příklad 3:
Relativní incidence výše uvedeného zhoubný nádoru hrtanu v ČR byla v roce 2015 5,25 případů na 100 000 obyvatel, po přepočtu na evropský věkový standard (ASR-E) to však je 3,88 případů na 100 000 obyvatel a na světový věkový standard (ASR-W) 2,76 případů na 100 000 obyvatel [4]. Proto je vždy třeba dávat velký pozor, jaké hodnoty incidence jsou uváděny.


Zdroje:

  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. COVID 19: Přehled aktuální situace v ČR.
  2. Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích.
  3. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Novotvary 2015.
  4. International Agency for Research on Cancer. Global Cancer Observatory.

Co je incidence – infografika

Obrázek 1. Co je incidence – infografika

Porovnání absolutní a relativní incidence onemocnění COVID-19 v krajích ČR

Obrázek 2. Porovnání absolutní a relativní incidence onemocnění COVID-19 v krajích ČR (jako příklad je vybráno datum 1. 11. 2020). Po přepočtu na 100 000 obyvatel daného kraje získáme odlišné, ale mnohem realističtější srovnání krajů než při srovnání absolutního počtu případů. Zdroj [1]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.