Infodemie

Infodemií označujeme fenomén šíření nadměrného množství nepravdivých či nepřesných informací o zdravotním problému (např. o viru, epidemii, pandemii apod.), které ztěžuje nalezení jeho účinného řešení. Pojem infodemie začala Světová zdravotnická organizace (WHO) používat na počátku roku 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19. Během mimořádné zdravotní události se mohou podle WHO prostřednictvím médií, v čele se síťovými digitálními, šířit zavádějící informace, dezinformace a fámy, jež živí v lidech pudový strach. Infodemie může vyvolávat zmatek, vytvářet nedůvěru mezi lidmi a narušovat účinnou reakci v oblasti veřejného zdraví.

Ač je termín infodemie vztažen zpravidla k médiím, jde o multidimenzionálně podmíněný jev, k jehož výskytu přispívají též politici, zdravotničtí experti či celebrity (např. veřejným vystupováním, jež se nezakládá na ověřitelných faktech). K záplavě nepřesných či nepravdivých informací v souvislosti s pandemií COVID-19 přispěly: a) globální rozsah předmětného zdravotního problému, b) neznámý původ a povaha koronaviru, c) nepřipravenost orgánů veřejného zdraví, včetně WHO, čelit globální pandemii, d) informační přetížení současné společnosti, e) chování produživatelů síťových digitálních médií, f) snaha části sociálních aktérů získat mediální či veřejnou pozornost atd.

Preventivními kroky proti rozvoji infodemie může být posilování zdravotní a mediální gramotnosti populace, propracovaná mediální etika, včetně etiky novinářské, či sociální odpovědnost elit (tzn. politiků, zdravotnických expertů apod.).


Zdroje:

  1. World Health Organization. Call for Action: Managing the Infodemic.
  2. World Health Organization. Let’s flatten the infodemic curve.
  3. World Health Organization. Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation.

Video: Co je infodemie?

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.