Informační hygiena

Informační hygiena je jednou z možných prevencí informačního přetížení (popř. informační obezity). Jako součást duševní hygieny napomáhá člověku regulovat množství informací, kterému je v každodenním životě vystaven, což znamená naučit se z nich vybírat podstatné a eliminovat nepodstatné (tedy rozlišit signál od šumu). Jinými slovy, primárním cílem informační hygieny je vytvoření takových podmínek, jež umožní jedinci co nejefektivněji pracovat s informacemi.

Informační hygiena není novým jevem, její potřeba však v současné společnosti, kterou jsme si navykli označovat adjektivem informační, narůstá. K vytváření správných informačních návyků přispívá výchova a vzdělávání, včetně posilování informační a mediální gramotnosti. Informační gramotností v tomto ohledu rozumíme schopnost jednotlivce s pomocí dostupných informačních technologií a metod vyhledávat, třídit, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace.    

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.