Kolektivní imunita

Kolektivní imunita je stav, kdy má dostatečné procento jedinců v populaci imunitu vůči určitému onemocnění získanou buď očkováním, nebo proděláním onemocnění, a původce infekce (virus nebo bakterie) se tak nemůže nekontrolovaně šířit. Pro jednotlivá onemocnění jsou stanoveny určité hladiny proočkovanosti populace, po jejichž dosažení se přenos infekčního agens snižuje až zastavuje, nevznikají epidemie, ale mohou se vyskytnout náhodné (sporadické) případy onemocnění. Vysoká míra proočkovanosti současně poskytuje ochranu těm, kteří nemohli být ze zdravotních důvodů očkováni. Jedná se o osoby s poruchami obranyschopnosti, závažnými nemocemi či alergiemi na očkovací látky [1].

U vysoce infekčních onemocnění, jako jsou třeba spalničky, je potřebná míra proočkovanosti populace 95 %. U COVID-19 zatím nebylo možné tuto hranici stanovit, nicméně vzhledem k šíření stále nakažlivějších variant (v nedávné minulosti nejprve alfa, poté delta) lze očekávat spíše její zvyšování oproti původním předpokladům. Přestože v počátcích pandemie COVID-19 byla zvažována možnost získání kolektivní imunity prostřednictvím toho, že podstatná část populace onemocněním projde, Světová zdravotnická organizace tento postup označila za problematický až neetický a jako jediný způsob jejího získání doporučila očkování [2].


Zdroje:

  1. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Státní zdravotní ústav. Kolektivní imunita. Národní zdravotnický informační portál, 2020.
  2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Herd immunity, lockdowns and COVID-19.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.