Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je daňový bonus, který slouží ke kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 konkrétně určeným subjektům po dobu přesně vymezeného období (tzv. bonusové období).

Pro období jarní vlny koronaviru COVID-19 byl kompenzační bonus upraven zákonem č. 159/2020 Sb., přičemž tento zákon byl čtyřikrát novelizován. Kompenzační bonus byl pro toto období koncipován poměrně plošně a spadal na široký okruh subjektů. Podle tohoto zákona byl kompenzačním bonusem „daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení“ (§ 1 zák. č. 159/2020 Sb.). Vyplácel se ve dvou bonusových obdobích: od 12. března 2020 do 30. dubna 2020 a od 1. května 2020 do 8. června 2020 (§ 5 zák. č. 159/2020 Sb.), přičemž třetí bonusové období předpokládané v tomto zákoně nenastalo – vláda nepřijala žádné nařízení. Výše kompenzačního bonusu byla stanovena 500 Kč/kalendářní den, příp. 350 Kč/kalendářní den pro osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro období podzimní vlny koronaviru COVID-19 je kompenzační bonus upraven zákonem č. 461/2020 Sb. Kompenzační bonus je v tomto zákoně definován jako „daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2“ (§ 1 zák. č. 461/2020 Sb.). Kompenzační bonus v rámci tohoto zákona je podle důvodové zprávy více epidemiologicky zacílen a na rozdíl od kompenzačního bonusu při jarní vlně se nevztahuje na tak velké množství subjektů. V rámci tohoto zákona bylo prvním bonusovým obdobím období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020. Následná bonusová období odpovídají obdobím odpovídajícím době prodlouženého nouzového stavu. Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu 2020 usnesením vlády č. 439/2020 Sb., poté do 12. prosince 2020 usnesením vlády č. 471/2020 Sb. a následně do 23. prosince 2020 usnesením vlády č. 521/2020 Sb.


Zdroje:

 1. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 7. 8. 2020.
 2. Zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 8. 5. 2020.
 3. Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 3. 6. 2020.
 4. Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 7. 2020.
 5. Zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 7. 8. 2020.
 6. Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 7. Důvodová zpráva k zákonu 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 8. Důvodová zpráva k zákonu č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 9. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.
 10. Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 471/2020 Sb.
 11. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 521/2020 Sb.

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.