Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je daňový bonus, který slouží ke kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 konkrétně určeným subjektům po dobu přesně vymezeného období (tzv. bonusové období).

Pro období jarní vlny koronaviru COVID-19 byl kompenzační bonus upraven zákonem č. 159/2020 Sb., přičemž tento zákon byl čtyřikrát novelizován. Kompenzační bonus byl pro toto období koncipován poměrně plošně a spadal na široký okruh subjektů. Podle tohoto zákona byl kompenzačním bonusem „daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení“ (§ 1 zák. č. 159/2020 Sb.). Vyplácel se ve dvou bonusových obdobích: od 12. března 2020 do 30. dubna 2020 a od 1. května 2020 do 8. června 2020 (§ 5 zák. č. 159/2020 Sb.), přičemž třetí bonusové období předpokládané v tomto zákoně nenastalo – vláda nepřijala žádné nařízení. Výše kompenzačního bonusu byla stanovena 500 Kč/kalendářní den, příp. 350 Kč/kalendářní den pro osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro období podzimní vlny koronaviru COVID-19 byl kompenzační bonus upraven zákonem č. 461/2020 Sb. Kompenzační bonus je v tomto zákoně definován jako „daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2“ (§ 1 zák. č. 461/2020 Sb.). Kompenzační bonus v rámci tohoto zákona je podle důvodové zprávy více epidemiologicky zacílen a na rozdíl od kompenzačního bonusu při jarní vlně se nevztahuje na tak velké množství subjektů. V rámci tohoto zákona bylo prvním bonusovým obdobím období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020. Následná bonusová období odpovídají obdobím odpovídajícím době prodlouženého nouzového stavu. Ten byl opakovaně prodlužován.

Na začátku roku 2021 byl přijat nový zákon, a to zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Tento zákon podle důvodové zprávy přebírá řadu dřívějších ustanovení. Přichází ovšem s testem poklesu příjmů. Důvodová zpráva pro uvedený test formuluje následující principy: „porovnává se výše příjmů (odvozených od tržeb) ve srovnávaném období s průměrnou měsíční výší příjmů (odvozených od tržeb) ve srovnávacím období, přičemž nárok na kompenzační bonus bude vznikat v případě, kdy bude takto zaznamenán pokles alespoň o 50 %, srovnávané období je kalendářní měsíc předcházející bonusovému období, srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, které odpovídají 3 kalendářním měsícům bezprostředně předcházejícím bonusovému období, v rámci srovnávacího období je posuzována průměrná měsíční výše příjmů, což pomůže eliminovat mimořádné vlivy, které mohly v roce 2019 nastat (např. pokles tržeb v důsledku nemoci, dovolené, mimořádného výkyvu tržeb); současně tříměsíční délka období zachová potřebnou relevanci z hlediska sezónnosti“. Tyto principy jsou pak normativně formulovány v § 8 zákona č. 95/2021 Sb.

Výše kompenzačního bonusu je v § 10 odst. 1 stanovena na 1000,- Kč za kalendářní den. Bonusové období bylo stanoveno v § 11 na dobu mezi 1. únorem 2021 a 31. březnem 2021. Další bonusová období může od 1. dubna do konce roku 2021 stanovit vláda nařízením. Vláda tak učinila nařízením č. 154/2021 Sb. do 30. dubna 2021 a nařízením č. 188/2021 Sb. do 31. května 2021.


Zdroje:

 1. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 7. 8. 2020.
 2. Zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 8. 5. 2020.
 3. Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 3. 6. 2020.
 4. Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 7. 2020.
 5. Zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 7. 8. 2020.
 6. Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 7. Zákon č. 548/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 8. Zákon č. 82/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

 9. Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021

 10. Nařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

 11. Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

 12. Důvodová zpráva k zákonu 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 13. Důvodová zpráva k zákonu č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 14. Důvodová zpráva k zákonu č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021

 15. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.
 16. Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 471/2020 Sb.
 17. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 521/2020 Sb.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.