Komunitní přenos

Komunitní přenos (u infekční nemoci) je charakterizován situací, kdy podíl případů, u kterých není jasný zdroj nákazy nebo nebyly importovány, přesáhne hranici 30 %, a to při úhrnném týdenním počtu nově diagnostikovaných osob v dané oblasti 30/100 000 obyvatel nebo vyšším. V této situaci se nákaza začíná šířit v doposud nepostižené populaci, tedy například u osob, které nepobývaly v zasažené oblasti nebo nebyly v kontaktu se známým zdrojem nákazy [1].

Jedná se o důležitý parametr při hodnocení šíření epidemie, kdy se snažíme zjistit, kde se daný člověk nakazil, a lze tedy vystopovat pravděpodobný zdroj nákazy a případně i další potenciálně ohrožené osoby (tzv. klastry – skupiny osob, které mají společné např. pracoviště, školu, domácnost, sociální či zdravotnické zařízení, účast na stejné akci atp.). Pokud však podíl případů bez takovéto informace přesáhne výše uvedenou hranici, nákaza se pravděpodobně šíří v populaci i mezi lidmi náhodně se potkávajícími např. na veřejných místech, v MHD apod. V tomto případě hovoříme o komunitním přenosu a je třeba přijímat opatření, která jeho riziko sníží.


Zdroje:

  1. Národní zdravotnický informační portál. Komunitní přenos.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.