Misinformace

Misinformace je jednou z forem „informačního chaosu“ či „informačních poruch“ (viz obrázek). Jde o nepravdivou informaci, o níž je její autor či šiřitel (tzn. médium, instituce, jedinec apod.) přesvědčen, že je fakticky správná a pravdivá. Tím se misinformace liší od dezinformace, která je šířena s vědomím, že jde o lež.

K šíření misinformací přispívá nedostatečné ověřování si informací, jež lidé sdílejí (např. prostřednictvím sociálních sítí). Cílem seriózní žurnalistiky je rozvoj misinformací potlačovat, k čemuž přispívá fact-checking journalism (žurnalistika ověřování faktů).

Někdy však mohou tradiční seriózní média k šíření misinformací přispívat. Příkladem může být deník Právo, který na počátku března 2021 bez robustních vědeckých studií a dat vzbuzoval sérií článků o léku ivermektin u čtenářů falešné naděje, že jde o účinný preparát při léčbě onemocnění COVID-19.


Zdroje:

  1. Ireton C, Posetti J. Journalism, „Fake News“ & Disinformation. Paris: UNESCO, 2018.
  2. Kolektiv autorů: Fact or Fake? Tackling Science Disinformation. Berlin: ALLEA, 2021.
  3. Wardle C, Derakhshan H. Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe September 27, 2017

Obrázek 1. Informační poruchy. Zdroj: [3]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.