Mortalita (úmrtnost)

Mortalita je počet pacientů, kteří zemřeli na určité onemocnění (anebo celkově) ve sledované populaci za definované časové období. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává tzv. relativní mortalita, tedy počet úmrtí za časové období na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel). Relativní mortalita je tak obvykle mnohem relevantnější údaj při porovnání různě velkých populací, jako jsou okresy, kraje, státy.

Příklad 1:
V roce 2018 zemřelo v ČR na cévní nemoci mozku 7 985 osob [1].  Při počtu obyvatel 10 625 449 [2] byla tedy relativní mortalita na tato onemocnění v tomto roce 75,15 úmrtí na 100 000 obyvatel [1].

Při srovnání různých populací, například států, je z výše uvedených důvodů třeba zohlednit různou věkovou strukturu obyvatelstva. K tomu slouží tzv. standardizace mortality na teoretické věkové rozložení obyvatel Evropy (evropský věkový standard) nebo světa (světový věkový standard).

Příklad 2:
Relativní mortalita na zhoubný nádor jícnu v ČR byla v roce 2017 5,02 úmrtí na 100 000 obyvatel [3], po přepočtu na evropský věkový standard (ASR-E) to však je 3,51 úmrtí na 100 000 obyvatel a na světový věkový standard (ASR-W) 2,44 úmrtí na 100 000 obyvatel [4]. Proto je vždy třeba dávat velký pozor, jaké hodnoty mortality jsou uváděny.


Zdroje:

  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. COVID 19: Přehled aktuální situace v ČR.
  2. Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích.
  3. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Novotvary 2017.
  4. International Agency for Research on Cancer. Global Cancer Observatory.

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.