Mutace viru SARS-CoV-2

Mutace je v přírodě běžný proces, kdy dochází ke změně genetické informace jakéhokoliv organismu. Jen nepatrný zlomek mutací se však přenáší na další generace a opět jen malá část z nich se ukáže jako evolučně výhodná.

U virů jako SARS-CoV-2 lze předpokládat, že se prosadí mutace, které usnadní jeho infekčnost – tedy přenos mezi hostiteli a průnik do lidských buněk. Proto jsou pozorovány zejména mutace v tzv. spike proteinu, který pomáhá viru proniknout do buňky. To je případ mutace D614G, která se objevila v únoru 2020 a velmi rychle převládla po celém světě [1]. Mutacemi ve spike proteinu jsou definovány i tzv. „britská“ varianta viru, která se objevila na podzim 2020 v jihovýchodní Anglii a je charakteristická o 40 až 70 % vyšší infekčností, „jihoafrická“, „brazilská“ či „indická” varianta [2,3]. Tyto varianty mají své přesné odborné označení, nicméně na jaře 2021 Světová zdravotnická organizace doporučila (zejména při komunikaci s širokou veřejností) používat k identifikaci mutací písmena řecké abecedy – kvůli jednoduchosti a aby zároveň zamezili stigmatizaci zemí, v nichž se daná mutace poprvé objevila. Proto nyní hovoříme o mutaci alfa (= „britská”) či delta (= „indická”) [4]. Právě varianta delta, jejíž infekčnost narostla o dalších 40–60 % oproti mutaci alfa, měla významný podíl na celkové nákaze v evropských zemích v polovině roku 2021 [5]. Další mutace podporující „úspěšné“ linie viru se týkají kapsidy (proteinového obalu viru) či proteinů kódujících replikaci virové RNA v hostitelské buňce, případně mu pomáhají uniknout pozornosti imunitního systému. Naopak nižší frekvence mutací byla zaznamenána u virového obalu [6].

Podle síly vědeckých důkazů, že daná mutace představuje riziko z hlediska rychlejšího šíření, vážnějšího průběhu onemocnění nebo snížení účinnosti očkování, se varianty viru označují jako Variant of Interest (tedy varianta zájmu, jsou předběžné signály o vyšším riziku) nebo Variant of Concern (varianta vyvolávající znepokojení, zde existují jednoznačné důkazy o větší nebezpečnosti) [4,5].

Uvedené nové varianty viru představují riziko zejména z epidemiologického hlediska – rychlejší šíření viru znamená vyšší počet případů, a tedy i větší zátěž na zdravotnický systém. Studie z první poloviny roku 2021 nicméně ukazují, že čtyři nejrozšířenější varianty viru SARS-CoV-2, tedy alfa, beta, gama a delta, mají i vliv na vážnost onemocnění a riziko hospitalizace oproti původní variantě [5,7–9]. Potenciálním problémem může být dlouhodobá imunita lidí a účinnost očkování proti některým novým liniím, na druhou stranu je však možné moderní typy vakcín relativně rychle upravit. Důležité je také dokončení očkování, tedy aplikace druhé dávky u dvoudávkových vakcín, případně přeočkování třetí dávkou. Například u varianty delta je účinnost vakcíny Comirnaty po první dávce pouze přibližně 33 % oproti původním 51 %, zatímco po druhé dávce je téměř srovnatelná s původní variantou viru, tedy asi 90 % [10]. I v případě, kdy vakcína nezabrání u konkrétního člověka propuknutí infekce, významně ho může ochránit před těžkým průběhem onemocnění [11].

Ke konci roku 2021 došlo v Jihoafrické republice a následně i v některých evropských zemích k masivnému šíření nové varianty omikron, která je podle prvních poznatků charakterizována mnohem vyšší nakažlivostí oproti předchozím variantám včetně delty, schopností lépe unikat imunitnímu systému u očkovaných osob, ale zřejmě i méně závažným průběhem onemocnění [12].


Zdroje:

 1. Korber B et al. Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus. Cell 2020; 182(4): 812–827.e19.
 2. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom. ECDC: Stockholm; 2020.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Emerging SARS-CoV-2 Variants.
 4. World Health Organization. Tracking SARS-CoV-2 variants. 2021.
 5. European Centre for Disease Prevention and Control. SARS-CoV-2 variants of concern.

 6. Vilar S and Isom DG. One Year of SARS-CoV-2: How Much Has the Virus Changed? Biology 2021; 10: 91.
 7. Davies NG et al. Increased mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7. Nature. 2021.
 8. Pearson CA et al. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2.
 9. Sheikh A, et al. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet 2021; 397(10293): P2461-2462.
 10. Bernal J et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant.

 11. Stowe et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta (B.1.617.2) variant.

 12. Ungar L, Stobbe M. Omicron less likely to put you in the hospital, studies say. AP News, 23 Dec 2021.

Video: Mutace viru

Variants of Concern podle WHO/EDCD ke 14. červenci 2021

Obrázek 1: Variants of Concern podle WHO/EDCD ke 14. prosinci 2021. Zdroj: [5]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.