Ochranné opatření

Ochranné opatření je obecný termín, které se používá napříč českým právním řádem. V oblasti ochrany veřejného zdraví stanoví ochranná opatření Ministerstvo zdravotnictví na základě § 80 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen ZoOVZ), přičemž účelem těchto ochranných opatření je ochrana před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví rovněž rozhoduje o ukončení těchto opatření. Ochranné opatření má povahu opatření obecné povahy.

Konkrétní způsob provádění těchto ochranných opatření stanoví § 68 ZoOVZ. Současná podoba tohoto ustanovení byla do ZoOVZ zakotvena v roce 2015. Stanovení ochranného opatření umožňuje Ministerstvu zdravotnictví požadovat součinnost při organizování těchto opatření od osob, které mají „ve vlastnictví, správě nebo užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná opatření prováděna“ (§ 68 odst. 1 ZoOVZ). Důvodová zpráva k novele zákonem č. 267/2015 Sb. uvádí jako příklad „povinnost letiště učinit organizační opatření k oddělení z infekčního onemocnění podezřelých osob od osob, které známky infekčního onemocnění nejeví“. V rámci ochranného opatření může Ministerstvo zdravotnictví požadovat zejména předložení potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi.

Ochranná opatření se zveřejňují na hraničních přechodech. Činí tak místně příslušná hygienická stanice. Ochranná opatření musí být zveřejněna alespoň ve třech jazycích – v češtině, v „jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v anglickém jazyce“ (§ 68 odst. 3 ZoOVZ).

V souvislosti s výskytem pandemie COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví již přes 60 ochranných opatření (viz zdroje). Některá z těchto opatření byla soudně úspěšně napadena (viz např. rozhodnutí Městského soudu v Praze níže). Ústavní soud pak ve svých usneseních opakovaně uvádí, že není příslušný k projednávání opatření obecné povahy (viz např. Pl. ÚS 13/21).


Zdroje:

 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021
 2. Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 3. Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 4. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května 2020 publikované pod č. 54/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 5. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020 publikované pod č. 66/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 6. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN ze dne 26. května 2020 publikované pod č. 68/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 7. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN ze dne 2. června 2020 publikované pod č. 73/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 8. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-6/MIN/KAN ze dne 3. června 2020 publikované pod č. 75/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 9. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN ze dne 5. června 2020 publikované pod č. 77/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 10. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN ze dne 12. června 2020 publikované pod č. 83/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 11. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN ze dne 30. června 2020 publikované pod č. 99/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 12. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN ze dne 17. července 2020 publikované pod č. 104/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 13. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-20/MIN/KAN ze dne 31. července 2020 publikované pod č. 107/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 14. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-23/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2020 publikované pod č. 111/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 15. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020 publikované pod č. 115/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 16. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN ze dne 18. září 2020 publikované pod č. 125/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 17. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN ze dne 2. října 2020 publikované pod č. 134/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 18. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN ze dne 3. listopadu 2020 publikované pod č. 143/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 19. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN ze dne 16. listopadu 2020 publikované pod č. 146/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 20. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020 publikované pod č. 156/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 21. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN ze dne 14. prosince 2020 publikované pod č. 161/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 22. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN ze dne 20. prosince 2020 publikované pod č. 162/2020 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 23. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN ze dne 21. prosince 2020 publikované pod č. 163/2020 ÚD (zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)
 24. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 60510/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. prosince 2020 publikované pod č. 165/2020 ÚD (lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)
 25. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN ze dne 29. prosince 2020 publikované pod č. 166/2020 ÚD (lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)
 26. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN ze dne 4. ledna 2021 publikované pod č. 1/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 27. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-51/MIN/KAN ze dne 1. února 2021 publikované pod č. 5/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 28. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN ze dne 3. února 2021 publikované pod č. 8/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 29. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN ze dne 14. února 2021 publikované pod č. 7/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 30. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN ze dne 25. února 2021 publikované pod č. 12/2021 ÚD (nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 31. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 publikované pod č. 15/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 32. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN ze dne 15. března 2021 publikované pod č. 28/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 33. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN ze dne 30. března 2021 publikované pod č. 36/2021 ÚD (nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 34. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN ze dne 3. dubna 2021 publikované pod č. 37/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 35. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN ze dne 26. dubna 2021 publikované pod č. 63/2021 ÚD (nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 36. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN ze dne 26. dubna 2021 publikované pod č. 64/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 37. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN ze dne 3. května 2021 publikované pod č. 72/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 38. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN ze dne 14. května 2021 publikované pod č. 88/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 39. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN ze dne 21. května 2021 publikované pod č. 98/2021 ÚD (nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 40. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN ze dne 28. května 2021 publikované pod č. 108/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 41. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 publikované pod č. 120/2021 ÚD (certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou)
 42. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-87/MIN/KAN ze dne 16. června 2021 publikované pod č. 126/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 43. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 publikované pod č. 134/2021 ÚD (nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 44. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 publikované pod č. 135/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 45. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN ze dne 2. července 2021 publikované pod č. 140/2021 ÚD (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 46. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN ze dne 2. července 2021 publikované pod č. 142/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 47. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. července 2021 publikované pod č. 144/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 48. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN ze dne 8. července 2021 publikované pod č. 145/2021 ÚD (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 49. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN ze dne 16. července 2021 publikované pod č. 148/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 50. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN ze dne 30. července 2021 publikované pod č. 151/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 51. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN ze dne 30. července 2021 publikované pod č. 152/2021 ÚD (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 52. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN ze dne 17. srpna 2021 publikované pod č. 157/2021 ÚD (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19)
 53. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN ze dne 17. srpna 2021 publikované pod č. 158/2021 ÚD (omezení překročení státní hranice)
 54. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 publikované pod č. 162/2021 ÚD (podmínky pro vstup na území ČR)
 55. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 publikované pod č. 163/2021 ÚD (nařízení pro provozovatele veřejných mezinárodních letišť v ČR)
 56. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ze dne 10. září 2021 publikované pod č. 168/2021 ÚD (podmínky pro vstup na území ČR)
 57. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-122/MIN/KAN ze dne 1. října 2021 publikované pod č. 175/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 58. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-123/MIN/KAN ze dne 8. října 2021 publikované pod č. 176/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 59. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN ze dne 15. října 2021 publikované pod č. 177/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 60. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-125/MIN/KAN ze dne 22. října 2021 publikované pod č. 179/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 61. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN ze dne 26. října 2021 publikované pod č. 183/2021 ÚD (podmínky pro vstup na území ČR)
 62. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-127/MIN/KAN ze dne 29. října 2021 publikované pod č. 186/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 63. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-128/MIN/KAN ze dne 5. listopadu 2021 publikované pod č. 188/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 64. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-129/MIN/KAN ze dne 12. listopadu 2021 publikované pod č. 196/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 65. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-130/MIN/KAN ze dne 19. listopadu 2021 publikované pod č. 202/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 66. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-131/MIN/KAN ze dne 26. listopadu 2021 publikované pod č. 210/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 67. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-132/MIN/KAN ze dne 29. listopadu 2021 publikované pod č. 213/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 68. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-133/MIN/KAN ze dne 3. prosince 2021 publikované pod č. 214/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 69. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-134/MIN/KAN ze dne 6. prosince 2021 publikované pod č. 215/2021 ÚD (podmínky pro vstup na území ČR)
 70. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-135/MIN/KAN ze dne 9. prosince 2021 publikované pod č. 217/2021 ÚD (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)
 71. Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/21 ze dne 16. 3. 2021
 72. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2021, sp. zn. 18 A 16/2021-125
 73. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2021, sp. zn. 14 A 110/2021

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.