Ošetřovné

Ošetřovné je obecně jednou z dávek nemocenského pojištění poskytovaných na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen ZoNP). ZoNP jej upravuje v § 39-41. Obecně je nárok na ošetřovné přiznán zaměstnanci, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti, nebo z důvodu péče o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školských či jiných zařízení, nařízení karantény nebo pokud osoba, která o dítě jinak pečuje, o něj pečovat nemůže.

V souvislosti s pandemií COVID-19 byla v České republice přijata krizová opatření a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která mimo jiné zakázala osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a jiných zařízeních. S ohledem na tato opatření byl přijat zvláštní zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento zákon se uplatní po dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii (§ 1 odst. 2 tohoto zákona). Umožňuje, aby bylo ošetřovné vypláceno v době mimořádných opatření ve větším rozsahu, např. i zaměstnancům, kteří pečují o děti ve věku od 10 let, které nedovršily 13 let (blíže viz § 3 tohoto zákona). Prodlužuje se rovněž i podpůrčí doba, která je v ZoNP stanovena na 9 kalendářních dnů (příp. 16 dnů), a to „o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30․ června 2020“ (§ 4 odst. 1 zák. č. 133/2020 Sb.). Uvedený zvláštní zákon rovněž umožňuje, aby se vícekrát vystřídaly osoby, které se na péči podílejí.

Kromě zvláštních pravidel pro ošetřovné upravuje tento speciální zákon i pravidla pro příslušníky bezpečnostních sborů, kteří se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dochází u nich „k prodloužení poskytování služebního volna s nárokem na služební příjem po dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii“ (důvodová zpráva k zák. č. 133/2020 Sb.).


Zdroje:

  1. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2021
  2. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020
  3. Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  4. Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  5. Zákon č. 255/2020 SB., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
  6. Důvodová zpráva k zákonu č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění účinném od 27. 5. 2020

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.