Pandemická pohotovost

Stav pandemické pohotovosti byl v České republice vyhlášen k datu 27. 2. 2021, tj. k datu nabytí účinnosti pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., dále jen PandZ). Stav pandemické pohotovosti „je stavem, v jehož rámci dochází k ohrožení života nebo zdraví lidí“ (§ 14 PandZ).

Za stavu pandemické pohotovosti lze nařídit mimořádná opatření podle § 2 PandZ nebo mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví s celostátní působností (případně i písm. j), bude-li PandZ novelizován). Účelem mimořádného opatření nařízeného podle zákona o ochraně veřejného zdraví však musí být „likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku“ (§ 2 odst. 4 písm. b) PandZ). Platnost mimořádných opatření vydaných podle PandZ by měla skončit nejpozději se skončením stavu pandemické pohotovosti.

Stav pandemické pohotovosti nespadá do kategorie mimořádných stavů zakotvených na úrovni ústavního práva, kterými jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Stav pandemické pohotovosti nelze považovat ani za krizový stav podle krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.). Jde o specifický stav, který byl vyhlášen zvláštním pandemickým zákonem. Stav pandemické pohotovosti v podstatě nahradil opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, v jehož rámci bylo výrazně zasahováno do základních práv a svobod.

Co se týče trvání stavu pandemické pohotovosti, na území České republiky platí tento stav ode dne účinnosti PandZ, tj. od 27. 2. 2021. PandZ stanoví trvání tohoto stavu do 28. 2. 2022 (§ 22 PandZ). V této době však lze stav pandemické pohotovosti „ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů“ (§ 1 odst. 3 PandZ).

Důvodová zpráva k PandZ zároveň nevylučuje souběh stavu pandemické pohotovosti s nouzovým stavem, který by mohl být vyhlášen v případě špatné epidemiologické situace. Nouzový stav navíc v České republice trval do 11. 4. 2021. Zároveň stav pandemické pohotovosti umožňuje vydávání specifických mimořádných opatření bez ohledu na to, zda je či není vyhlášen nouzový stav.


Zdroje:

  1. Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 27. 2. 2021 do 28. 2. 2022
  2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022
  3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění účinném od 27. 4. 2021 do 31. 12. 2021
  4. Důvodová zpráva k zákonu č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.