Prevalence (počet aktivních případů)

Prevalence označuje počet osob, které v daném časovém bodu nebo období trpí určitým onemocněním. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává jako počet osob na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel), případně jako procento osob v dané populaci.

Na rozdíl od incidence zahrnuje i osoby diagnostikované před hodnoceným obdobím a ukazuje tedy celkový počet nemocných v populaci. Tento ukazatel má význam především u chronických onemocnění (např. metabolické poruchy, zhoubné nádory, chronická kardiovaskulární onemocnění apod.). V případě onkologických onemocnění je navíc do prevalence započítán každý žijící člověk, který se někdy s daným zhoubným nádorem léčil, přestože je aktuálně v remisi (tedy zdravý a bez známek nemoci).

U akutních či jen krátce trvajících onemocnění obvykle nemá v delším časovém intervalu význam rozlišovat incidenci a prevalenci. V případě rychle se šířících infekcí, jako je třeba COVID-19, však hodnotíme např. denní nárůst nových případů (incidence) a celkový počet aktivních případů v daném dni (prevalence).

Příklad 1:
V Pardubicích bylo k 13. 10. 2020 celkem 527 pacientů (aktivních případů) s onemocněním COVID-19 (prevalence). Z toho 278 pacientů bylo diagnostikováno v uplynulých 7 dnech (týdenní incidence) [1].

Příklad 2:
V roce 2016 bylo v ČR diagnostikováno 7 220 žen se zhoubným nádorem prsu (incidence). Celkově však na konci roku 2016 žilo 82 325 žen, které měly kdykoliv v uplynulém období (tedy do roku 2016 včetně) zhoubný nádor prsu (prevalence) [2].


Zdroje:

  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. COVID 19: Přehled aktuální situace v ČR.
  2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Novotvary 2016.

Co je prevalence – infografika

Obrázek 1. Co je prevalence – infografika

Denní prevalence onemocnění COVID-19 v České republice

Obrázek 2. Denní prevalence onemocnění COVID-19 v České republice (absolutní počty aktivních případů v daném dni) od 1. 3. do 30. 11. 2020. Zdroj [1]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.