Produživatel

Pojem produživatel vychází z anglického termínu produsage (produžívání, produživatelství), složeného ze dvou slov production (výroba, produkce) a usage (užívání, používání). Označujeme jím nový typ sociálního aktéra, jenž po nástupu webu 2.0 a sociálních sítí stírá hranice mezi producentem a konzumentem mediálních obsahů. Teoretik médií Axel Bruns pojmem produsage navazuje na koncept amerického spisovatele a futurologa Alvina Tofflera, který si v knize The Third Wave všímá proměny společnosti, jež se posouvá od masově industriální produkce zboží k modelu výroby na zakázku, neboli k propojení konzumentského módu jednání s módem producentským.

Podle Brunse v současné mediální komunikaci mizí rozdíl mezi producentem a uživatelem obsahu až do naprosté bezvýznamnosti: „Ve většině prostředí, s nimiž se tu setkáváme, jsou uživatelé takřka nezbytně producenty sdíleného informačního základu bez ohledu na to, zda jsou si této role vědomi – stávají se proto novými, hybridními produživateli“. Produživatelství má mnoho podob – od občanské žurnalistiky, přes žurnalistiku participativní až po fenomén youtuberů. Masový nástup produživatelů (viz obrázek č. 1) se nepochybně odráží i v míře COVID-19 infodemie, kdy se v rámci sdílených obsahů setkáváme se značným množstvím šumu. 


Zdroje:

  1. Alvin Toffler. The Third Wave. New York: Pan Books, 1981.
  2. Axel Bruns. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. New York: Peter Lang, 2008.
  3. Statista. A minute on the Internet in 2020.

Obrázek 1. Co se stane na internetu během jedné minuty. Zdroj: [3]

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.