Viralita, virální (např. virální video)

Pojmem viralita označujeme lavinovité šíření mediálních obsahů, zpravidla prostřednictvím sociálních sítí a v prostředí webu 2.0. V etymologické rovině odkazuje viralita na slovo vir – a to v narážce na jeho dynamické a nekontrolované šíření. Termín viralita rovněž poukazuje na mutační potenciál mediálních obsahů, kdy dochází k pozměnění nejen vlastního obsahu, ale též formy, která umožňuje další dynamické šíření [1]. Vhodným příkladem jsou virální obsahy dezinformačního charakteru, jež i přes odstranění z některých platforem (např. Facebook, YouTube či Twitter) dál cirkulují v síťových digitálních médiích.

Ve vazbě na infodemii a informační poruchy se často setkáváme s termínem virální video, jež napomáhá k šíření nejrůznějších dezinformací a misinformací. Klíčovými charakteristikami virálních videí je jejich silný emocionální náboj (ať již pozitivní či negativní) a sociální validace, tedy tendence jednotlivce inspirovat se chováním ostatních lidí, začasté z nejbližšího sociálního okolí, k němuž má důvěru [2]. Prostředí webu 2.0 a sociálních sítí je vhodným prostředím pro existenci virálních videí, a to díky snadnému šíření a fenoménu skupinové solidarity, kdy je zapojení do sdílených emocí v kyberprostoru snazší a rychlejší [3].   

Během pandemie onemocnění COVID-19, v květnu 2020, se stalo virálním video Plandemic, jehož hlavní postavou je doktorka Judy Mikovitsová (viz obrázek 1), bývalá americká vědkyně a bioložka, jejíž odborný článek publikovaný v časopise Science musel být stažen z důvodu diskreditace původního výzkumu, což však video zamlčuje. V nahrávce Mikovitsová obviňuje amerického lékaře, imunologa a ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Anthonyho Fauciho z propagandy a zároveň šíří dezinformace, že pandemie je výsledkem spiknutí, které umožňuje farmaceutického průmyslu a globálním elitám jako je Bill Gates vydělávat peníze. Týden po zveřejnění mělo video Plandemic osm milionů zhlédnutí [1].


Zdroje:

  1. Prasad A. Anti-science Misinformation and Conspiracies: COVID–19, Post-truth, and Science & Technology Studies (STS). Science, Technology and Society. April 2021.
  2. Cialdini R. Influence: Science and practice (5th ed.). New York, HarperCollins, 2009.
  3. Guadagno R et al. What makes a video go viral? An analysis of emotional contagion and Internet memes. Computers in Human Behavior 2013; 29(6): 2312-2319.

Co je prevalence – infografika

Obrázek 1. Judy Mikovitsová ve virálním videu Plandemic

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.