Vyšší moc

Termín vyšší moc nemá v českém právu zákonnou definici. Vyšší moc definoval ve svém rozsudku Nejvyšší soud jako „takovou kvalifikovanou náhodou, kterou není možné za daných podmínek ani při vynaložení veškerého úsilí nikým odvrátit vzhledem k její mimořádnosti a nepředvídatelnosti” (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2911/2006).

V souvislosti s pandemií COVID-19 je v občanském právu pojem vyšší moc relevantní ve vztahu k běhu promlčecích lhůt (§ 651 občanského zákoníku, dále OZ) a ke smluvním vztahům, kde může mít obecně vliv na účinky smlouvy (§ 1928 OZ)  a na splnění závazku (§ 1764 a 1765 OZ) a konkrétně i na darovací smlouvy (§ 2074 OZ), na smlouvy o zájezdu (§ 2535 a 2536 odst. 1 písm. b) OZ), a smlouvy o dílo (§ 2626 OZ).


Zdroje:

  1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2911/2006
  2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. 7. 2021
  3. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.