Žurnalistika konstruktivní

Konstruktivní žurnalistika (constructive journalism) je jednou z oblastí žurnalistiky, která se začala formovat na konci 90. let 20. století. Někteří autoři (např. Karen McIntyre, Cathrine Gyldensted aj.) ji považují za zastřešující termín pro žurnalistiku založenou na řešeních (solutions journalism), pozitivní žurnalistiku (positive journalism) či mírovou žurnalistiku (peace journalism) [1,2].

Konstruktivní žurnalistika se snaží o přínosné a poutavé zpravodajství, jež staví na technikách pozitivní psychologie a současně dodržuje kritéria faktičnosti, přesnosti a nestrannosti. Na rozdíl od tradiční novinařiny se konstruktivní žurnalistika zaměřuje ve větší míře na hledání možných řešení problémů, o nichž zpravodajství či publicistika referují. Její zastánci tvrdí, že v praxi aplikuje hodnoty tradiční, objektivní žurnalistiky, neboť si v ní novináři sami řešení nevymýšlejí a ani se nesnaží zpravodajské příběhy ve prospěch těchto řešení ovlivnit. [1] Spíše však akcentují tu část příběhu, jež ukazuje na možný pokrok a posun pozitivním směrem, proto kladou zdrojům otázky týkající se případných řešení. Podle kritiků konstruktivní žurnalistiky může tento směr zvyšovat společenskou angažovanost novinářů, resp. přerůst v aktivismus, populismus či provinčnost [3].

Během pandemie/epidemie onemocnění COVID-19 se část teoretiků žurnalistiky (např. Metin Ersoy, Tamar Haruna Dambo aj.) zabývala výzkumem uplatnění konstruktivní či mírové žurnalistiky při zpravodajském pokrytí vážné zdravotní krize. Jde například o eliminaci sociální stigmatizace spojené se šířením různých variant viru, potlačování úzkosti a stresu používáním uměřeného jazyka, poskytnutí přiměřeného prostoru neelitním zdrojům informací apod [4].


Zdroje:

  1. Karen McIntyre (2019) Solutions Journalism. Journalism Practice, 13(1):16-34.
  2. Karen McIntyre and Cathrine Gyldensted (2018) Constructive Journalism: An Introduction and Practical Guide for Applying Positive Psychology Techniques to News Production. Journal of Media Innovations, 4(2):20-34.
  3. Liesbeth Hermans & Nico Drok (2018) Placing Constructive Journalism in Context. Journalism Practice, 12(6):679-694.
  4. Metin Ersoy & Tamar Haruna Dambo (2021) Covering the Covid-19 Pandemic Using Peace Journalism Approach. Journalism Practice.

 

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.