Informace o očkování proti COVID-19 očima praktických lékařů

5. 3. 2021


Praktičtí lékaři považují ve velké většině informování veřejnosti o připravované vakcinaci za nedostatečné. Nejkritičtější jsou nejmladší lékaři (do 34 let), mezi kterými je nespokojeno 95 % respondentů. Tento názor je více méně rovnoměrně rozložen ve všech sledovaných sociodemografických skupinách. Relativně nadprůměrně je spokojena pouze čtvrtina (25 %) lékařů starších 65 let. Vyplývá to z rozsáhlého sociologického šetření mezi praktickými lékaři, uskutečněného Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumnou společností Focus – a to v rámci projektu COVID-19 infodemie. Výzkumu, který se konal mezi 11. lednem 2021 a 7. únorem 2021, se zúčastnilo 1 163 praktických lékařů napříč Českou republikou.


Lékaři v době sběru dat postrádali zvláště podrobný popis vakcinačního plánu (90 %) a informace o silných a slabých stránkách vakcín, které budou v České republice používány. V otevřené otázce uváděli lékaři nejvíce absenci časového plánu (10 %) a informace o organizaci dodávek vakcín (8 %). „Z našeho šetření rovněž vyplývá, že mírná většina lékařů (58 %) odmítá, aby byla vakcinace proti onemocnění COVID-19 povinná. Více než třetina (37 %) naopak tuto povinnost požaduje,“ uvádí spoluautor výzkumu, sociolog Jaromír Volek. Tento názor je podle něj více méně rovnoměrně rozložen ve všech sledovaných sociodemografických skupinách. Relativně, nejvíce požadují povinnou vakcinaci nejstarší a nejmladší lékaři (45 % / 43 %). Praktičtí lékaři měli ve výzkumu také vyjádřit svou důvěru/nedůvěru k jednotlivým typům vakcín.

Otevřít kompletní analýzu

Obrázek 1. Jak praktičtí lékaři důvěřují jednotlivým vakcínám proti onemocnění COVID-19

5. 3. 2021 | Autoři: Václav Moravec, Jaromír Volek

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.