Mýty spojované s COVID-19

8. 3. 2021


Analýza se zaměřuje na zmapování výskytu vybraných mýtů souvisejících s pandemií COVID-19. Zaměřili jsme se na dva typy mýtů, a sice na teorie o příčinách vzniku a šíření nemoci COVID-19 a na teorie ohledně toho, jak lze tuto nemoc léčit. Až na jednu výjimku byly všechny zde porovnávané teorie vytipovány předem, a tudíž mohly být využity jako klíč pro hledání relevantních článků. Jedinou teorií, která se vynořila až v průběhu analýzy, byla ta o roli Billa Gatese při vzniku pandemie.


V příspěvcích o možném vzniku nemoci COVID-19 lze vysledovat větší počet různých konspiračních teorií, které jsou stavěny buď proti sobě coby konkurující si vysvětlení, nebo vedle sebe jako vzájemně slučitelná či neodporující si. Tím pádem se v jednom příspěvku mohly vyskytnout vedle sebe zmínky o více než jedné ze sledovaných teorií. Typické je to u těch příspěvků, které se snaží konspirační teorie veřejnosti odhalovat a uvádět je na pravou míru. Takových příspěvků bylo v našem výběru řádově více než těch, které naopak tyto teorie berou vážně a/nebo přispívají k jejich šíření. Takové zmínky jsou doménou specifického typu médií (nejčastěji tzv. konspiračních webů) a v tradičních médiích se prakticky nevyskytují.

Nejvíce zmiňovanou konspirační teorií o příčinách nemoci COVID-19 byla ta, která ji dává do souvislosti s instalací zařízení pro bezdrátový přenos dat v takzvané sítí 5G (1 193 zmínek). Tato publicita byla zároveň specifická tím, že kromě dvou zmíněných typů článků – propagujících a demaskujících tuto teorii – se objevil ještě třetí, a sice takový, který informoval o jejích reálných dopadech na veřejnost. Konkrétně o ničení zařízení 5G sítí, lidmi, kteří uvěřili teorii o jejich vlivu na šíření COVID-19, k němuž došlo např. ve Velké Británii.

Druhou nejčastější teorií v našem srovnání byla ta, která coby původce rozšíření COVID-19 ve světě označuje amerického miliardáře Billa Gatese (835 zmínek). Výrazně k rozšíření medializace této teorie přispěl paradoxně prezident Miloš Zeman, který ji zmínil ve svém říjnovém televizním projevu coby odstrašující příklad toho, čemu jsou lidé ochotni věřit.

Druhou rovinu mediálních mýtů týkajících se koronaviru COVID-19 tvoří různé pseudovědecké či nevědecké - takzvaně „šarlatánské“ či „babské“ - rady a návody, jak lze onemocnění tímto virem čelit či jak se mu vyvarovat. Zaměřili jsme se na ten typ rad a návodů, které nejsou na první pohled nesmyslné či nebezpečné. Asi nejznámějším šiřitelem tohoto typu informací se stal v průběhu prvního roku pandemie bývalý americký prezident Donald Trump. Ten v jednom ze svých veřejných projevů zmínil coby možnost léčby COVID-19 injekci dezinfekčního prostředku do žíly. Mediální odezvu, kterou jeho vystoupení vyvolalo, jsme do analýzy nezařadili, protože byla veskrze odmítavá, a svým rozsahem by překryla ostatní, méně jednoznačné, a tudíž pro nás zajímavější, kategorie. Sám Trump svůj výrok později označil za sarkasmus.

Otevřít kompletní analýzu

Obrázek 1. Co všechno podle šiřitelů mýtů a dezinformací funguje proti COVID-19 (% z celkového počtu příspěvků)

8. 3. 2021 | Auto: Ivan Vodochodský

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.