Dezinformátoři zneužívají důvěryhodnosti vědy k podpoře svých tvrzení

12. 7. 2021


Analýza zavádějícího videa ukázala, že zapojení vědců může působit věrohodně, a tím zvýšit jeho dosah. Jednotlivé konspirace se mohou lišit i napříč skupinami obyvatel. Zatímco bělošské obyvatelstvo zdůrazňuje svobody jedince a státu, Afroameričané vychází z historického kontextu jejich rasy.


S nástupem koronavirové pandemie se objevilo i množství dezinformací, které je bezpochyby nutné vyvrátit a zpomalit jejich šíření. Amit Prasad, jenž se věnuje sociologii vědy a medicíně, ve svém článku zdůrazňuje potřebu analyzovat, jakým stylem jsou protivědecká tvrzení rámcována a interpretována. Na konkrétním příkladu videa ukazuje, jak mohou dezinformace a konspirační teorie využít důvěryhodnost vědy a vědců, aby podpořily svá tvrzení.

Video se objevilo v květnu 2020 na několika sociálních médiích a téměř okamžitě se stalo virálním. Hlavní postavou je doktorka Judy Mikovitsová, bývalá americká výzkumná vědkyně a viroložka, jejíž vědecký článek v časopise Science byl stažen z důvodu diskreditace původního výzkumu. To však ve videu není zmíněno a Mikovitsová je zde interpretována jako důvěryhodná vědkyně, jejíž články otiskl i uznávaný vědecký magazín.

V nahrávce například zpochybňuje tvrzení doktora Fauciho, předního amerického imunologa a obviňuje ho z toho, že vše, co říká, je propaganda. Dále zde zaznívá i několik dezinformací o koronaviru, které jsou navíc podpořeny výroky údajných lékařů, avšak z informací nelze určit, zda se jedná o reálné lékaře, nebo o převlečené herce.

Týden po zveřejnění videa mělo na sociálních médiích přes osm milionů shlédnutí a sdílelo ho dokonce i několik známých mediálních osobností. Autor článku tento úspěch připisuje právě zapojení vědců, zda už reálných nebo v přestrojení, kteří dali široké veřejnosti pocit důvěryhodnosti. I po odstranění videa ze sociálních platforem se totiž některé informace šířily dál.

V druhé části článku zkoumá, jak odlišně interpretuje dezinformace bělošská a jak naopak černošská komunita. Bělošské obyvatelstvo klade důraz především na ochranu svobody jednotlivce a republiky. Častá hesla spojená s bojem proti koronavirovým opatřením byla ,,No Liberty, No Life” (žádná svoboda, žádný život), či ,,Give me Liberty or give me COVID-19” (dejte mi svobodu, nebo COVID-19). Další konspirační teorií šířenou mezi bělochy byla teorie o tom, že Bill Gates chce pomocí koronaviru nastolit nový světový řád a přimět lidi, aby se podřídili OSN či jiné formě světové vlády.

Černošské obyvatelstvo zpočátku pandemie šířilo dezinformace o tom, že jsou imunní vůči nákaze. Víra v toto tvrzení byla pravděpodobně způsobena nízkým počtem infekcí zaznamenaných v Africe. Jeden hráč NBA zveřejnil tweet, ve kterém hovoří o tom, že jejich imunita je dar od boha, za to, že byli dříve otroky. Autor článku dochází k závěru, že Afroameričané při interpretaci vychází z historického kontextu, kdy byla jejich rasa dlouhodobě vyloučena a vykořisťována. I další konspirace byly v černošské komunitě ovlivněny dlouhodobou nedůvěrou v mainstreamová média a další instituce, jako je zdravotnictví či vláda.

12. 7. 2021 | Autorky: Klára Bohunická, Veronika Macková

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.