Očkovaní versus neočkovaní

24. 9. 2021


Analýza se zaměřuje na zmapování způsobů, jakými česká média referovala v prvních osmi měsících roku 2021 o dvou skupinách populace, a sice o té, která má důvěru k očkování proti COVID-19, je očkována nebo se očkovat chystá, a o té, která naopak očkování více či méně nedůvěřuje, není dosud očkována a zpravidla se očkovat odmítá.


Výsledkem analýzy je vytvoření typologií pro každou z těchto podskupin a porovnání medializace různých typů očkovaných a neočkovaných, o nichž média v analyzovaném období referovala.

Analýza využívá příspěvky ze sledovaného období, které jsou obsaženy v mediálním archivu Newton Media. Příspěvky pocházejí ze všech skupin médií s výjimkou agenturního zpravodajství. Příspěvky byly vybrány v několika krocích. Nejprve na základě komplexních dotazů s cílem vybrat z mediálního archivu všechny příspěvky, které se nějakým způsobem vztahovaly k obecně chápaným skupinám populace s vstřícným a naopak odmítavým postojem k očkování a vakcínám proti COVID-19, včetně těch, kdo se už nechali očkovat, respektive neočkovaných a těch, kdo deklarují, že se očkovat nenechají.

Měřeno počtem zmínek byla výrazněji medializována skupina neočkovaných/proti očkování, a to během celého sledovaného období včetně hlavních vrcholů publicity. O obou skupinách – očkovaných i neočkovaných – nejčastěji referovaly celostátní a regionální deníky, jejichž souhrnný podíl činil 56 % (obrázek 1). Ponecháme-li stranou kategorii ostatních médií, kam spadá vše mimo vymezený předmět zájmu této analýzy, byly druhou nejaktivnější skupinou s velkým odstupem dezinformační weby (5 %). Zatímco celostátní a regionální deníky věnovaly téměř stejnou pozornost očkovaným a neočkovaným (4 288 ku 4 404 zmínkám), v případě dezinformačních webů byl zaznamenán téměř 1,6krát vyšší podíl zmínek o neočkovaných (612) oproti zmínkám o očkovaných (387).

Zajímavé rozdíly jsou i mezi nejaktivnějšími tituly v referování o očkovaných a neočkovaných. V obou žebříčcích dominují zpravodajské weby, mezi neočkovanými je však patrná výraznější pozice webu parlamentnilisty.cz i některých jasně dezinformačních webů.

Otevřít kompletní analýzu

Obrázek 1. Zmínky o očkovaných a neočkovaných v českých médiích

24. 9. 2021 | Auto: Ivan Vodochodský

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.