Kritizovaný lékař Voráček: nákaza v olympijském týmu

4. 10. 2021


Již od vypuknutí epidemie nákazy nemocí COVID-19 je téma očkování dennodenně reflektováno napříč celou společností. V průběhu času se postoje uživatelů na toto téma vlivem nových informací proměňují. Momentální názorové rozpoložení společnosti v tomto ohledu může ukázat nedávná kauza okolo neočkovaného doktora Vlastimila Voráčka, který letěl spolu s olympioniky do Tokia.


Nákaza v olympijském týmu ukazuje stále přítomnou polaritu postojů uživatelů k vakcinaci, ale zároveň také směřování debat k její účinnosti. Výsledkem analýzy je vytvoření typologií pro každou z těchto podskupin a porovnání medializace různých typů očkovaných a neočkovaných, o nichž média v analyzovaném období referovala.

Celkově bylo ke kauze kolem doktora Voráčka zaznamenáno bezmála 24 000 příspěvků, drtivá většina z nich v rámci pouhých šesti dnů.

Událost se vzápětí stala impulsem k debatám, v nichž zaznívaly pochybnosti o účinku očkování. Byť tematicky se hlavní část vázala primárně k odsouzení či zastání se doktora Voráčka, celá pětina zaznamenaných komentářů směřovala diskusi k tomu, nakolik může být očkování proti COVIDU-19 smysluplné.

V rámci konkrétních stanovisek o účinnosti očkování pak bylo možné zaznamenat prvky stereotypizace. Nejčastěji se diskutující zpochybňující význam očkování zaměřovali na argument, že očkování nezabrání nákaze. Významnou roli v diskusích sehrála také skutečnost, že neočkovanou osobou byl lékař, což iniciovalo debaty ohledně možné škodlivosti očkovací látky a jejích potenciálních nežádoucích účinků.

Otevřít kompletní analýzu

Obrázek 1. Vývoj publicity kauzy spojené s Vlastimilem Voráčkem

4. 10. 2021 | Autorky: Martina Maňhalová, Nikola Kopáčová, Eva Růžičková

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.