Vzdělaní lidé se častěji zapojují do korekce dezinformací

12. 1. 2022


Výsledky studie amerických vědců ukazují, že více než polovina uživatelů, kteří se na sociálních médiích setkali s dezinformacemi, zaznamenala také situaci, kdy byla informace někým opravena. Nejčastěji lživá tvrzení vyvrací lidé s vyšším vzděláním. Naopak starší lidé se v korekci neangažují tak často a kolikrát se s ní ani nesetkávají.


Mnoho výzkumů již zkoumalo účinnost korekce dezinformací, která se ukázala být slibným řešením při vyvracení mylných představ. Vědci ze dvou amerických univerzit se zaměřili na to, kdo vyvrací lživé informace, nebo jak často se s takovými korekcemi setkávají běžní uživatelé sociálních médií. Opravu nemusí nutně provádět pouze platformy sociálních sítí, ale také samotní uživatelé. Více než polovina z nich byla svědky toho, jak někdo dezinformaci vyvrátil či opravil.

Podle studie se v korekci nejčastěji angažují lidé s vyšším vzděláním, kteří se s ní celkově setkávají častěji. Naopak u starších lidí je tato pravděpodobnost mnohem nižší a zároveň uváděli, že sami nejsou tak často opravováni. Toto zjištění je částečně v rozporu s předchozími průzkumy, které naznačují, že u této skupiny je vyšší pravděpodobnost toho, že budou sdílet dezinformace. Z 12 % těch, kteří vyplnili, že v posledním týdnu sdíleli dezinformaci se více než polovina setkala se situací, kdy byli někým opraveni. Tato čísla jsou slibná i vzhledem k výsledkům z dřívějších výzkumů, které naznačují, že díky korekci může dojít ke snížení dezinformovanosti.

Částečnou roli zde hrají i informační zdroje. Respondenti, kteří spoléhají na odborníky ze zdravotnictví, uváděli vyšší zapojení v korekci druhých. Toto zjištění považují autoři studie také za pozitivní, jelikož tito lidé budou pravděpodobně šířit přesné a ověřené informace. Přesto se tyto výsledky musí brát s rezervou, protože mohou být částečně zkreslené. Někteří lidé, kteří dezinformaci sdíleli, či se s ní setkali, si toho nemusí být vědomi. Procento těch, kteří doopravdy lživou či zavádějící informaci sdíleli, by tak mohlo být mnohem vyšší než uvedených 12 %.

12. 1. 2022

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.