Stres novinářů během pandemie COVID-19

15. 2. 2022


V prvních měsících roku 2020, kdy pandemie COVID-19 zasáhla celý svět, využívali novináři k informování veřejnosti zavedené pracovní postupy. Žurnalisté byli nuceni přijmout neobvyklou a neustále se měnící situaci, která zahrnovala využívání nových technologií s minimálním nebo žádným školením, práci z domova nebo online rozhovory. Zažité pracovní rutiny se tak zhroutily a novináři během pandemie onemocnění COVID-19 museli reagovat na změny, jelikož i oni byli například nuceni zůstat doma, stejně jako zbytek veřejnosti.


Výzkumy ukazují, že přijímání nových nebo neobvyklých úkolů je pro novináře, kteří jsou i bez nich pod tlakem, významným stresorem. Předkládaná studie se proto pokusila využít bezprecedentní situaci způsobenou pandemií COVID-19 k prozkoumání stresu novinářů a roli, kterou hraje organizační podpora při jeho zmírňování.

Průzkumu se zúčastnilo 222 novinářů ve Spojených státech amerických, kteří měli nařízenou práci z domova. Výsledky odhalily různou míru logistické podpory poskytované mediálními organizacemi. Téměř jedna čtvrtina dotazovaných nedostala vůbec žádná školení, jak pracovat s novými technologiemi. Větší vnímaná organizační podpora byla spojena s nižší mírou stresu a vyšší mírou pracovního nasazení.

Novináři pracující v televizi hlásili výrazně vyšší úroveň stresu než ti, kteří píší do novin. To naznačuje výrazné rozdíly v běžné praxi shromažďování a šíření zpráv mezi těmito dvěma médii. Televize vyžaduje více lidí a více technologií, aby se zprávy mohly šířit. Tento stres byl tedy s největší pravděpodobností způsoben jejich snahou pokračovat v šíření klasického či očekávaného zpravodajského produktu za podmínek, které rozhodně nebyly běžné.

Nedostatek podpory nadřízených vytváří u novinářů mnohem větší stres než logistické problémy, které obvykle dokážou obejít. Teorie organizační podpory tvrdí, že pracovníci vyměňují úsilí a oddanost svému zaměstnavateli za plat, nebo také za nehmotné výhody, jako je například péče. Podpora kolegů a nadřízených za normálních podmínek zmírňuje stres. Z výsledků navíc vyplývá, že může být ještě důležitější během zpravodajství o událostech, které narušují běžnou zpravodajskou rutinu.

Vzhledem k nutnosti práce z domova, zaznamenali novináři osamělost, chybějící interakci se svými spolupracovníky a zpětnou vazbu od nadřízených. Tradičně chaotické, ale úzce propojené zpravodajské prostředí, které se nachází v redakci, je něco, v čem se novinářům daří a může být obzvláště důležité během mimořádného zpravodajství, jelikož usnadňuje týmovou práci. Redakce může být také místem, kde novináři dostávají tolik potřebnou (nehmotnou) podporu, která je udrží v chodu, když jsou ve stresu. To by se podle autorů mohlo stát důležitým, pokud by se změny spojené s pandemií staly trvalými, a to buď z nutnosti, nebo jako opatření pro úsporu nákladů, jelikož ztráta nehmotných prvků podpory zvyšuje stres a může být škodlivá pro celkové pracovní nasazení i kvalitu práce.

Pandemie způsobila ekonomické potíže zpravodajským organizacím po celých Spojených státech, což vedlo mezi novináři k propouštění. Účastníci průzkumu tak zaznamenali i významný stres související s nedostatkem jistoty zaměstnání.

15. 2. 2022 | Autorky: Natálie Pančochářová, Veronika Macková

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.