Antivaxeři (a)nebo nepodvolení? Šíření příspěvků o demonstracích proti očkování a opatřením na Facebooku

25. 2. 2022


Demonstrace proti očkování a protipandemickým opatřením namířeným k potlačení onemocnění COVID-19 rozdělují společnosti na celém světě. Následující analýza se zaměřuje na to, jací jsou lidé, kteří informace o demonstracích šíří, jak je komentují a co dalšího kromě těchto příspěvků veřejně postují na své facebookové profily. 


Pro srovnání byly zvoleny neutrální, faktické příspěvky zveřejňované na facebookové stránce iDNES.cz a tendenční, dezinformační příspěvky webu Protiproud.cz.

Základním předpokladem bylo, že příspěvky z iDNES.cz budou sdílet i lidé, kteří s demonstracemi nesouzní, zatímco texty Protiproud.cz bude sdílet publikum společně s dalšími dezinformacemi. Analýza ale objasnila, že tento typ zpráv v podstatě výhradně šíří právě lidé sdílející nepravdivá a manipulativní sdělení k různým dalším tématům typu rusko-ukrajinských vztahů, migraci či postavení žen ve společnosti. Za své postoje se nestydí, naopak je staví na odiv a rezonují s označením sebe jako tzv. nepodvolených či svobodných. Lidé dodržující protipandemická opatření a bojující za lidská práva, která tato sociální skupina neuznává, jsou napadáni a označováni za západní (zejména americké) agenty, případně stádo ovcí, a jsou zesměšňováni.

Pro účely této analýzy byly vybrány 3 nejsdílenější příspěvky na facebookové stránce nejvíce sledovaného českého zpravodajského média iDNES.cz a dezinformační stránky Protiproud.cz týkající se demonstrací proti očkování a protipandemickým opatřením v období 17. 11. 2021 – 31. 1. 2022.

Ke zmapování počtu a způsobu sdílení, stejně jako podpory či opozice komentářů vůči demonstracím, byla použita kvantitativní obsahová analýza. Pokud je u komentářů uvedeno, že vyznění komentáře nešlo určit, je to proto, že docházelo k diskuzím jednotlivých komentujících mezi sebou bez vztahu k tématu. Některé komentáře a sdílené texty nešly dále dohledat, bylo to jednak kvůli jejich neveřejnosti, jednak již mohly být smazány. Jako tzv. druhá sdílení jsou označeny další počty sdílení příspěvků těch, kteří nasdíleli na svůj profil původní text z média.

Kvalitativní metody byly aplikovány při rozboru obsahu sdílených textů a témat komentářů i dalšího obsahu na profilech sdílejících. Celkem bylo analyzováno 1793 komentářů k šesti příspěvkům a veřejný obsah u 505 profilů sdílejících.

Otevřít kompletní analýzu

Vývoj medializace tématu třetí dávky očkování proti COVID-19

Obrázek 1. Nejsdílenější příspěvek na facebookové stránce iDNES.cz k tématům demonstrací a protestů proti očkování či protipandemickým opatřením v období 17. 11. 2021 až 31. 1. 2022

25. 2. 2022 | Autorky: Alice Němcová Tejkalová, Victoria Nainová, Veronika Macková

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.