Koronavirová krize zvýšila čtenost médií po celém světě

6. 1. 2021


Pandemie koronaviru a následná vládní opatření měla dramatický dopad na nezávislá světová zpravodajská média. Je zřejmé, že mnoho médií přijde o značnou část příjmů, na které byly v posledních letech zvyklí. Následná zjištění vyplývají ze studie Reuters Institutu ve spolupráci s Independent News Emergency Relief Coordination. Výzkum probíhal ve 165 nezávislých zpravodajských médiích po celém světě.


Reuters Institut do studie zahrnul online i tištěná zpravodajská média. U velké většiny z nich (64 %) došlo v průběhu koronavirové krize ke zvýšení jejich čtenosti, zhruba 17 % nezaznamenalo žádné větší rozdíly a 17 % respondentů uvádí naopak pokles. Ten se většinou týká lokálních novin, což reflektuje fakt, že kvůli zavedení vládních opatření neprobíhal tisk ani distribuce novin v plném rozsahu.

Napříč jednotlivými médii můžeme pozorovat různé dopady koronavirové krize i podle změny jejich příjmů. Velká většina (79 %) očekává pokles v příjmech oproti předchozím rokům. Zhruba třetina (36 %) respondentů si myslí, že bude pokles příjmů o více než 30 %. Většinou se jedná o komerční média, která jsou odkázána na příjmy z reklam. Pro ně by takový dopad mohl znamenat hromadné propouštění zaměstnanců. Mezi těmito respondenty jsou ale i menší nezisková či malá místní média, pro které by tak vážný pokles mohl znamenat existenční hrozbu a případný konec. Na druhou stranu 14 % respondentů uvádí, že za rok 2020 očekávají stabilní nebo dokonce vyšší příjmy. Jde převážně o menší online redakce nebo neziskové organizace. Tato média  totiž investují do svých redakcí mnohem větší část svých zisků a důkladnější analýza ukázala, že právě média, která více investují do svých redakcí očekávají menší ztráty.

Průzkum se zaměřoval také na to, jakou pomoc by média uvítala. Jako nejvíce vítaná se ukázala finanční podpora, kterou preferuje většina respondentů, jelikož ekonomické přežití je pro ně momentálně prioritou. Některá média se však snaží přizpůsobit budoucím požadavkům a jako hlavní zdroj pomoci uvedla podporu vývoje produktů a inovací nebo technická školení v oblasti digitálních médií.

V rozhovorech s představiteli několika vybraných médií bylo zjištěno, že ačkoliv silně poklesly příjmy z reklamy, v častých případech naopak došlo ke zvýšení počtu čtenářů a příjmů z předplatného. V některých redakcích zaměstnanci souhlasili se snížením platů, aby tak pomohli vyrovnat snížené příjmy. Opačně reagovala například redakce Daily Maverick působící v Jižní Africe, která naopak zaměstnala nové lidi, investovala do technologií a nových produktů a začala dokonce vydávat tištěné noviny. Ačkoliv jejich příjmy z komerce poklesly, redakce zaznamenala rekordní počet nových čtenářů a zvýšily se také příjmy z předplatného.

Lze tedy pozorovat, že různá média byla zasažena různými způsoby. Největší dopad koronavorové krize byl v chudších krajinách a u tištěných novin, jejichž distribuce byla silně ovlivněna koronavirovými opatřeními.

6. 1. 2021 | Autorky: Klára Bohunická, Victoria Nainová, Veronika Macková

Projekt TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Projekt TL04000176 AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies v rámci platformy Google Analytics. Více informací o fungování těchto nástrojů je k dispozici ZDE. Tyto soubory cookies můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, případně je můžete v prohlížeči i vymazat.